Oto zakres naszych usług

Doradztwo podatkowe

W ramach usługi doradztwa podatkowego zapewniamy szeroki wachlarz usług w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta:

 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi i celnymi
 • konsultacje podatkowe
 • planowanie podatkowe
 • przegląd prawidłowości rozliczeń podatkowych
 • dokumentacja cen transferowych

Outsourcing kadr i płac

Z naszego doświadczenia wynika, iż zewnętrzne firmy przejmując na siebie procesy kadrowo-płacowe odciążają piony księgowe Klientów oraz służą obniżeniu kosztów ponoszonych na tworzenie miejsc pracy czy wynagrodzeń i szkoleń.

Specjalizujemy się również w obsłudze firm transportowych i naliczania wynagrodzeń kierowców (tzw. pakiet mobilności).

Świadczone przez nas usługi outsourcingu kadr i płac obejmują:

 • obliczanie wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym
 • prowadzenie dokumentacji kadr
 • sporządzanie rocznych rozliczeń pracowniczych
 • sporządzanie raportów i analiz (także w języku angielskim)

Outsourcing księgowości

W ramach usługi outsourcingu księgowości oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych, rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
 • sporządzanie raportów na potrzeby grupy do centrali
 • przygotowanie raportów do NBP, Izby Celnej (Intrastat)
 • przeglądanie ksiąg pod względem poprawności zapisów
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (także w języku angielskim)

Specjalizujemy się również w obsłudze firm działających w sferze e-commerce.

Raportowanie

Szczegółowy zakres usługi raportowania i analiz podlega dostosowaniu do indywidualnych potrzeb Klienta.

 • Raporty finansowe – miesięczne wyniki finansowe przedstawiamy w szablonach raportów wymaganych przez centrale spółek zagranicznych.
 • Pozostałe analizy – pliki zawierające dużą ilość danych sprzedażowych lub księgowych są przez nas opracowywane przy wykorzystaniu narzędzi Excela w postaci tabel przestawnych.

Dla lepszego zobrazowania informacji, otrzymywane wyniki przedstawiamy również w formie wykresów.

Zobacz nas w portalu   Biuro polecane przez iKsiegowosc24   Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT  Gwarancja bezpieczeństwa danych z Comarch IBARD Backup

Wyślij zapytanie